จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557

อาจารย์พูดถึงการดีไซน์ แรงบันดาลใจ หรือแนวคิดในการดีไซน์ต้องสอดคล้องกับสินค้า นักออกแบบต้องสื่อว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรผ่านผลิตภัณฑ์ 
และอาจารย์ยังได้กล่าววลีเด็ดไว้ว่า "ถ้าอยากจะเก่งต้องอยู่ท่ามกลางคนเก่งในแบบที่เราอยากจะเป็น"

การบ้าน
ให้สมัครเว็ป picasaweb ใส่ลายน้ำลงไปในงาน ดาวน์โหลดโปรแกรม Fastsone เป็นโปรแกรมฟรี ให้ทำ Design framework คือการทำกรอปความคิด เขียนใส่แล้วเก็บไว้เป็นภาพ เซฟเป็นไฟล์ Drawing ในหัวข้อ กรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัย ออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ 

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557

อธิบายเกี่ยวกับการทำส.1 สืบค้น ว่าต้องสเก็ต ต้องแกะทีละชิ้น ต้องทดลองใช้สินค้า ต้องบันทึกรายละเอียดยิบย่อยในตัวผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด จะต้องรู้มิติภายใน ภายนอก ถ่ายรูปและสเก็ต พร้อมอธิบายว่ามันคืออะไร
พร้อมทั้งให้ศึกษาตัวเลขบาร์โค้ด ในแต่ละตัวมันจะมีความหมายของมัน คืออะไรอย่างไร 
www.esko.com คือเว็ปที่เกี่ยวกับติวเตอร์โปรแกรม 3D

ส.1 สืบค้น

ผลิตภัณฑ์ผงถั่วเขียวขัดหน้าวิธีใช้ : ผสมกับน้ำสะอาด คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำมาลูบไล้บริเวณใบหน้าและร่างกาย พอกทิ้งไว้ประมาณ 10-20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด (สามารถใช้ใยบวบหรือใบผ้าขัดได้ตามต้องการ)
ส่วนผสม : ถั่วเขียว , ขมิ้นชัน และใบบัวบก


รายละเอียดลักษณะบรรจุภัณฑ์


เป็นผงถั่วเขียว ไม่ละเอียดและไม่หยาบมากนัก ห่อหุ้มด้วยซองฟอยล์พลาสติก ด้วยขนาด 
ความกว้าง 9 เซนติเมตร ความสูง 12.5 เซนติเมตร บรรจุ 10 ไมโตรกรัม มีฉลากที่ใช้พิมพ์โดยกระดาษสีเหลือง ขนาดความกว้าง 8 เซนติดมตร สูง 8.2 เซนติเมตร ฟอนต์ที่ใช้คือ Angsana new ราคาซองละ 30 บาท 
มีส่วนประกอบด้วยกัน 3 ชนิด คือ ถั่วเขียว ขมิ้นชัน และใบบัวบก


ทดลองใช้


เนื้อหยาบ และมีกลิ่นเหม็นเขียว เมื่อลองพอกทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออก ผิวก็เริ่มนุ่มชุ่มชื่นขึ้นมานิดหน่อย

SKETCH
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แปลสรุปข่าว

Dreamming Cow Yogurt Packaging

(บรรจุภัณฑ์โยเกิร์ตดรีมมิ่งคาว)            Dreaming Cow Creamery is one of the few companies these days that dedicate their time to producing pure dairy products free from hormones, refined sugar, preservatives, and stabilizers. They focus their attention on creating an all-natural, grass feed type of yogurt. With such a delicious product out on the market, Dreaming Cow teamed up with Range Design package. Each package features an adorable cow that is themed according to the flavor of yogurt.

            ดรีมมิ่งคาวครีมมี่ คือหนึ่งในไม่กี่บริษัทในวันนี้ที่อุทิศเวลาของพวกเขา ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์จากนมบริสุทธิ์ปลอดจากฮอร์โมน น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ สารกันบูดและความคงตัว พวกเขาเน้นความสนใจของพวกเขาในการสร้างจากธรรมชาติประเภทอาหารหญ้าของโยเกิร์ต จากผลิตภัณฑ์ที่อร่อยออกสู่ตลาด ทีมของดรีมมิ่งคาวร่วมมือกับแรนจ์ดีไซน์บรรจุภัณฑ์ แต่ละแพคเกจมีวัวน่ารักๆ ที่เป็นธีมตามรสชาติของโยเกิร์ต
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 1 (18 สิงหาคม 2557)

สรุปผลการเรียนการศึกษาในวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์           - ทำงานวิจัยการออกแบบตราสัญลักษณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชนประเภทสปา สมุนไพร และความงาม ในชุมชนจังหวัดชัยนาท
           
           - ได้รับมอบหมายงาน ศึกษาเรียนรู้ความหมายของคำว่ากราฟิก, การออกแบบกราฟิก, และการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
            
           - มีการแบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่ม เพื่อพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทสปา สมุนไพร และความงาม ในชุมชนจังหวัดชัยนาท กลุ่มละ 1 อำเภอ
           
           - กำหนดโปรแกรมที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
                   1. Sketch Up
                   2. Photoshop
                   3. Illustrator
                   4. Corel Draw
                   5. Rhino 3D

            - กำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
                    1. สมุดไม่มีเส้น เพื่อจดบันทึก และฝึกสเก็ตภาพ
                    2. ดินสอ 2B 
                    3. สายวัด อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด
                    4. วงเวียน , ฉาก
                    5. กระดาษ A4
                    6. แผ่นยางรองตัด
                    7. คัทเตอร์

            - ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองผ่านเว็ปไซต์
                    1. thedieline.com
                    2. packagindesigncourse.blogspot.com
                    3.chainatotop.blogspot.com
                    4. pinterest.com
งานครั้งที่ 1 ความหมายของ กราฟิก,การออกแบบกราฟิก,การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ความหมายของ กราฟิก, การออกแบบกราฟิก และการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์


กราฟิก
            หมายถึง วิธีการสร้างสรรค์รูปแบบ โดยการนำส่วนประกอบพื้นฐานการออกแบบจากศิลปะบริสุทธิ์ มาประยุกติ์หรือดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ และรวมไปถึงคุณค่าในการใช่สื่อสารร่วมกันกับรูปแบบที่เกิดขึ้นในตอนท้าย ที่เรียกว่างานออกแบบต้นฉบับ ที่ใช้สีหรือน้ำหนักขาว-ดำ เพียงสองน้ำหนัก มีผลจากแนวความคิดที่หลากหลาย โดยนักออกแบบกราฟิก ให้ปรากฎเป็นรูปแบบของผลงานในประเภทสื่อชวนเชื่อชนิดต่าง ๆ 


การออกแบบกราฟิก
            หมายถึง การออกแบบพื้นผิวสองมิติ เพื่อสื่อหรือถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านข้อความสื่อสู่บุคคลอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจและรับรู้เรื่องราว
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
            หมายถึง การสร้างสรรค์รูปภาพ ตัวอักษร ลวดลาย เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ทางการค้า ด้วยหลักของศิลปะ จัดภาพองค์ประกอบของผลงานให้ผสมผสานกันอย่างลงตัว และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


แหล่งอ้างอิง
            - หนังสือการออกแบบนิเทศศิลป์ 1 จัดพิมพ์โดย อาจารย์ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2540
            - http://www.cmmedia99.com/design%/20tip.design_tip_03.html
            - http://netra.lpru.ac.th/~weta/m4/m4_print.html